MS-verpleegkundig spreekuur

Mw. M. Veenstra - Struijlaart, MS verpleegkundige

 

Waarom een verpleegkundig spreekuur?
U bent onder behandeling van een neuroloog. Van de neuroloog heeft u informatie over uw ziektebeeld en de behandelmethoden gekregen. Vaak blijkt dat patiënten en hun naasten die te maken krijgen met MS behoefte hebben aan meer informatie, voorlichting en begeleiding bij het omgaan met deze ziekte.

 

Wat kunt u verwachten tijdens het spreekuur?
Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunnen uiteenlopende aspecten aan bod komen. U kunt vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die MS heeft op uw dagelijks leven en dat van uw omgeving. Er kunnen praktische zaken aan bod komen, zoals het aan- en uitkleden, het huishouden, het vervoer en het gebruik van medicijnen. Maar u kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte, het werk, de studie of andere zaken die u zelf ter sprake wilt brengen.

In het gesprek proberen we samen te zoeken naar een passende oplossing voor uw vraag/probleem.
Het kan ook een gesprekje zijn over hoe het nu gaat of aanvullende informatie na een gesprek met de neuroloog. Eventueel wordt u doorverwezen naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties.

Uiteraard worden de oplossingen afgestemd op het medische beleid en vindt er overleg plaats met uw behandelend neuroloog.

 

Hoe kunt u een afspraak krijgen?
U kunt zelf een afspraak maken voor het verpleegkundige spreekuur, of de neuroloog kan u doorverwijzen. Dit kan een telefonische afspraak zijn of een afspraak op de poli.

 

Wanneer contact opnemen?
Voor vragen, problemen, klachten of bij ongerustheid kunt u ook contact opnemen via de e-mail. Ik probeer uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Hoe bereikbaar?
Ik ben zowel op de locatie Veldhoven (maandag), als Eindhoven (donderdag) aanwezig.
Via de poli neurologie kunt u zowel een bel-, als poli afspraak maken.

 

Telefoon poli neurologie: 040 - 8888 410
E-mail: msverpleegkundige@mmc.nl

Openingstijden op werkdagen
8.30-17.00 uur

 

Bereikbaarheid
Tel-nr 040 - 8888 410

 

Email
msverpleegkundige@mmc.nl

 

Informatiefolder

 

Spreekuur elke maandag
Locatie Veldhoven
De Run 4600
5504 DB Veldhoven

 

Spreekuur elke donderdag
Locatie Eindhoven
Ds Theodor Fliednerstr 1
5631 BM Eindhoven

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neurologie
(040) 888 8410

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

 

Routebeschrijving