Hoofdpijnpoli

Hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem. Veelal is er sprake van hoofdpijn in de vorm van migraine of spanningshoofdpijn. Overige oorzaken komen minder frequent voor. Hoofdpijn kan een grote impact hebben op het leven van patiënten, zoals in het arbeidsproces en in de gezinssituatie. Een goede diagnose, behandeling en begeleiding is van groot belang voor deze grote groep patiënten.

transparant_1 lege regel

Voor mensen met (combinatie van) migraine, spanningshoofdpijn of complexe hoofdpijn anderszins bestaat er een speciaal multidisciplinaire spreekuur. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op maandagmiddag op lokatie Eindhoven. Het is een gecombineerd spreekuur voor de meer complexe hoofdpijnzorg met intensieve samenwerking tussen neuroloog, medisch psycholoog, fysiotherapeut en hoofdpijnverpleegkundige. Hierbij worden patiënten op één dagdeel gezien door de verschillende deskundigen, waarna er een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Op dezelfde middag worden de resultaten en behandelvoorstel met patiënten besproken. Wij diagnosticeren volgens de internationale criteria (International Classification of Headache Disorders, ICHD-3).

transparant_1 lege regel
transparant_1 lege regel

Verantwoordelijk specialist en overige leden multidisciplinair team
mw. drs. E.F.J. Raaijmakers, neuroloog
mw. drs. L.J.J.C. Wagener-Schimmel, (kinder)neuroloog
mw. H. Smits, hoofdpijnverpleegkundige
dhr. J.P.H. van der Sanden, fysiotherapeut (niet op de groepsfoto)
dhr. S.O. van Wijk, fysiotherapeut
mw. drs. H.G. Ypenga, klinisch psycholoog - psychotherapeut
mw. drs. S.C. van Kempen, GZ-psycholoog
mw. drs. K.M. Meijs, psycholoog MSc
mw. G. Konings - van der Steen, afdelingshoofd/coördinator multidisciplinair hoofdpijnspreekuur

transparant_1 lege regel

Diagnostisch traject

  • vragenlijst, screening en anamnese door neuroloog, hoofdpijnverpleegkundige, fysiotherapeut en medisch psycholoog
  • neurologisch lichamelijk onderzoek
  • aanvullend onderzoek; eventueel beeldvorming of bloedonderzoek
transparant_1 lege regel

Behandelingstraject

  • diagnose
  • voorlichting
  • medicatie
  • fysiotherapeutische behandeling
  • psychologische begeleiding
  • training

 

Patiëntenvoorlichting
Informatie via de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
Clusterhoofdpijn (neuralgie van Horton)
Migraine

 

Informatie via de website van de Vereniging van Nederlandse hoofdpijncentra
Hoofdpijn en de behandeling

 

Informatiefolders, uitgegeven door het MMC

 

Links
Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse hoofdpijncentra
Overzicht hoofdpijncentra

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

 

 

 

Groepsfoto multidisciplinair hoofdpijnteam 2

       Medewerkers multidisciplinair hoofdpijnteam

Openingstijden op werkdagen
8.30 – 17.00 uur

transparant_1 lege regel

Bereikbaarheid
(040) 888 84 10

 

Spreekuur
Elke maandag
Locatie Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM  Eindhoven  

  

Email hoofdpijnverpleegkundige
hoofdpijnverpleegkundige@mmc.nl 

 

foto hoofdpijn maximaal

 

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neurologie
(040) 888 8410

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

 

Routebeschrijving