woensdag 6 juli 2016 Goed herstel na een hersenschudding

Tips na een hersenschudding

Licht traumatisch hersenletsel, oftewel een hersenschudding, is het gevolg van een klap of stoot tegen het hoofd. De hersenen worden voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud en er treedt kortdurend bewustzijnsverlies en/of geheugenverlies op. Het bewustzijnsverlies kan variëren van enkele seconden tot maximaal vijftien minuten. Als er geen bewustzijnsveranderingen bij het letsel zijn opgetreden, is er alleen sprake van hoofdletsel.

De diagnose hersenletsel wordt gesteld op basis van het verhaal en de klachten van de patiënt met het trauma. Afhankelijk van de leeftijd, de duur van het bewustzijnsverlies, de impact van de klap en het neurologisch onderzoek wordt er door de neuroloog eventueel een CT-scan gemaakt van het hoofd om bloedingen op te sporen.

Om meer of ernstigere klachten na een hersenschudding te voorkomen én genezing te bevorderen is het verstandig om onderstaande adviezen op te volgen:

  • Strikte bedrust wordt ontraden. Het beste is om de tijd in bed rustig af te bouwen zodat je binnen een paar dagen weer de normale dagelijkse activiteiten kan oppakken. Hoofdpijn bij deze activiteiten is vaak een teken dat het opbouwen van deze activiteiten te snel gaat.
  • Beperk het televisie kijken en computergebruik.
  • Drink geen alcohol.
  • Neem geen aspirine. Paracetamol mag wel, maximaal zes tot acht stuks van 500 mg per dag (of per 24 uur) gedurende de eerste week. Door de pijn goed te onderdrukken is het makkelijker om overdag zo normaal mogelijk te functioneren en ’s nachts goed te slapen.

Wist je dat..

Jaarlijks 21.000 mensen ontslagen worden uit het ziekenhuis met de diagnose traumatisch hersenletsel (bron: Veiligheid NL).

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neurologie
(040) 888 8410

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

 

Routebeschrijving