Polikliniek voor neurologische slaapaandoeningen

De polikliniek neurologie heeft sinds 2014 een speciaal spreekuur voor mensen met niet-ademhaling gerelateerde, neurologische slaapaandoeningen. Op de polikliniek worden patiënten gezien door neurologen die een slaapopleiding hebben gevolgd in expertisecentrum Kempenhaeghe en SEIN.

 

Bij neurologische slaapstoornissen moet gedacht worden aan insomnie (slapeloosheid), hypersomnie (overmatige slaperigheid) ten gevolge van bijvoorbeeld narcolepsie en parasomnieën (slaapwandelen, REM sleep behaviour disorders en restless limbs syndroom en nachtmerries).
De slaap wordt nader onderzocht door gebruik te maken van specifieke vragenlijsten en soms is aanvullend onderzoek middels een actigrafie ( registratie slaapduur/onderbreking slaap/bewegingen in de slaap), Multi Sleep Latency Test (MSLT) en/of polysomnografie nodig. Een polysomnografie onderzoek wordt bij de patiënt thuis verrichten om zoveel mogelijk de normale slaap na te bootsen. Hierbij wordt in tegenstelling tot polygrafie, ook gekeken naar de verschillende slaapstadia, aangezien dit informatie kan geven in welk deel van de slaap de problemen optreden.

Na het onderzoek wordt in overleg met patiënt een behandeltraject gekozen. Soms volstaat het om goede slaaphygiënische adviezen te geven, in andere gevallen moet patiënt verwezen worden naar een slaappsycholoog of medicamenteus worden behandeld.

 

Verantwoordelijk specialist
X.L. Stalpers, neuroloog
C.T. van den Steenhoven, neuroloog
F.M. van der Toorn, neuroloog

 

Informatiefolder uitgegeven door het MMC

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neurologie
(040) 888 8410

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

 

Routebeschrijving