Hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem. Veelal is er sprake van hoofdpijn in de vorm van migraine of spanningshoofdpijn. Overige oorzaken komen minder frequent voor. Hoofdpijn kan een grote impact hebben op het leven van patiënten, zoals in het arbeidsproces en in de gezinssituatie. Een goede diagnose, behandeling en begeleiding is van groot belang voor deze grote groep patiënten.

transparant_1 lege regel

Voor mensen met (combinatie van) migraine, spanningshoofdpijn of complexe hoofdpijn anderszins bestaat er een speciaal multidisciplinaire spreekuur. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op maandagmiddag op lokatie Eindhoven. Het is een gecombineerd spreekuur voor de meer complexe hoofdpijnzorg met intensieve samenwerking tussen neuroloog, medisch psycholoog, fysiotherapeut en hoofdpijnverpleegkundige. Hierbij worden patiënten op één dagdeel gezien door de verschillende deskundigen, waarna er een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Op dezelfde middag worden de resultaten en behandelvoorstel met patiënten besproken. Wij diagnosticeren volgens de internationale criteria (International Classification of Headache Disorders, ICHD-3).

 

 

foto hoofdpijn maximaal
transparant_1 lege regel
transparant_1 lege regel

Verantwoordelijk specialist en overige leden multidisciplinair team
drs. E.F.J. Raaijmakers, neuroloog
drs. L.J.J.C. Wagener-Schimmel, (kinder)neuroloog
Mw. H. Smits, hoofdpijnverpleegkundige
Dhr. J. van der Sanden, fysiotherapeut
Dhr. S.O. van Wijk, fysiotherapeut
drs. H.G. Ypenga, klinisch psycholoog/psychotherapeut
drs. S.C. van Kempen, GZ-psycholoog
G. Konings - van der Steen, coördinerend secretaresse

transparant_1 lege regel

Diagnostisch traject

  • vragenlijst, screening en anamnese door neuroloog, hoofdpijnverpleegkundige, fysiotherapeut en medisch psycholoog
  • neurologisch lichamelijk onderzoek
  • aanvullend onderzoek; eventueel beeldvorming of bloedonderzoek
transparant_1 lege regel

Behandelingstraject

  • diagnose
  • voorlichting
  • medicatie
  • fysiotherapeutische behandeling
  • psychologische begeleiding
  • training

 

Patiëntenvoorlichting
Informatie via de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
Clusterhoofdpijn (neuralgie van Horton)
Migraine

 

Informatiefolders, uitgegeven door het MMC

 

Links
Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse hoofdpijncentra
Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

 

 

Groepsfoto multidisciplinair hoofdpijnteam 2

                                             Foto multidisciplinair hoofdpijn team

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neurologie
(040) 888 8410

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 17.00 uur

 

Routebeschrijving